Povrat i reklamacije

Pravila o povratu robe i reklamacijama potrošača

1. Potrošački ugovorni odnosi
2. Pravo na jednostrani raskid ugovora
3. Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora
4. Učinak jednostranog raskida ugovora
5. Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora
6. Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora
7. Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora